دکتر بیژن بهرامی

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که تفاوت سمینار و ورکشاپ چیست؟ یا برگزاری نمایشگاه بین‌المللی چه تفاوت‌هایی با یک نمایشگاه ساده دارد؟
اصطلاحات مختلفی در برنامه‌ریزی انواع رویدادها به کار برده می‌شود و این باعث شده که ما هر رویداد و دورهمی را کنفرانس بنامیم. در ادامه می‌توانید درمورد انواع رویدادها بیش‌تر بخوانید.

شبکه های اجتماعی

زمان سخنرانی

روز اول ١٨:٣٠
موفقیت
روز دوم ١۰:٣٠
بازاریابی الکترونیکی
روز سوم ١۳:٣٠
تجارت موفق

علی محمودی

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که تفاوت سمینار و ورکشاپ چیست؟ یا برگزاری نمایشگاه بین‌المللی چه تفاوت‌هایی با یک نمایشگاه ساده دارد؟
اصطلاحات مختلفی در برنامه‌ریزی انواع رویدادها به کار برده می‌شود و این باعث شده که ما هر رویداد و دورهمی را کنفرانس بنامیم. در ادامه می‌توانید درمورد انواع رویدادها بیش‌تر بخوانید.

شبکه های اجتماعی

زمان سخنرانی

روز اول ١6:٣٠
موفقیت کاری
روز اول ١۱:٣٠
سرمایه گذاری

دکتر محمد رضایی

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که تفاوت سمینار و ورکشاپ چیست؟ یا برگزاری نمایشگاه بین‌المللی چه تفاوت‌هایی با یک نمایشگاه ساده دارد؟
اصطلاحات مختلفی در برنامه‌ریزی انواع رویدادها به کار برده می‌شود و این باعث شده که ما هر رویداد و دورهمی را کنفرانس بنامیم. در ادامه می‌توانید درمورد انواع رویدادها بیش‌تر بخوانید.

شبکه های اجتماعی

زمان سخنرانی

روز دوم ١۰:٣٠
موفقیت در بازار امروز
روز اول ١۱:٣٠
سرمایه گذاری